عراق Archives - همگام نیوز
کربلای کاله ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

کربلای کاله

یک کارخانه بسیار موفق ایرانی در عراق سوخت و خاکستر شد اما بلواهای سیاسی این روزها نگذاشت خبر این سوختن به گوش مردم برسد.