خرمشهر همیشه مظلوم باتوجه نزدیک شدن به انتخابات شورای اسلامی شهر زمزمه هایی از آغاز وفعال شدن کاندیدای این انتخابات به گوش میرسد حال باید دید چه اشخاصی برای تصدی این جایگاه مهم کاندید خواهد شد و واقعا هدف انها خدمت به مردمی هست که سالهاست برای رسیدن به حق وحقوق اولیه خود در […]

 

خرمشهر همیشه مظلوم

باتوجه نزدیک شدن به انتخابات شورای اسلامی شهر زمزمه هایی از آغاز وفعال شدن کاندیدای این انتخابات به گوش میرسد
حال باید دید چه اشخاصی برای تصدی این جایگاه مهم کاندید خواهد شد و واقعا هدف انها خدمت به مردمی هست که سالهاست برای رسیدن به حق وحقوق اولیه خود در حال دست وپنجه نرم کردن می باشندیاخیر
ایا این اشخاصی که خود را مدعی انقلابی و خادم مردم نام می برند در عمل هم همانکونه خواهند بود ویا متاسفانه به دنبال منافع شخصی و رسیدن به منابع خود هستند
توقع مردم که با اعتماد به انتخابات وحضور بر سرصندوق های رائ از اشخاصی که در این عرصه حضور بهم می رسانند این می باشد
که با تکیه و امید به فضل الهی بار این مسؤلیت پس از به دوش کشیدن این امر مهم ، همه‌ی توان خود را به ادای وظایفی که در قانون برای این شوراها معین است، مصرف کنند و خدمت به مردم را که از بزرگترین عبادات می باشد سرلوحه‌ی همه‌ی انگیزه‌های خود قرار دهند.

وبخصوص دستگاه های نظارتی که نقش بسزایی در به تحقق بخشیدن این عرصه مهم را ایفا می کنند انشاالله که بانگاهی مثبت و انقلابی همچون گذشته ورود کرده و افراد اصلح را تایید کنند.

مطمئنا مدیریت و تیم رسانه ای پایگاه خبری تحلیلی: همگام نیوز با دقت، هوشیاری و بررسی هرچه دقیق تر وضعیت انتخابات این دوره را رصد و نیز درکنار مردم خواهد بود تابا بررسی اصولی رزومه کاندیدها بتواند وضعیت را برای عموم بدون هیچ اغماض و تفرقه انگیزی شفاف سازی و روشن کند.

به امید انتخابی اصلح

خرمشهر همیشه مظلوم

باتوجه نزدیک شدن به انتخابات شورای اسلامی شهر زمزمه هایی از آغاز وفعال شدن کاندیدای این انتخابات به گوش میرسد
حال باید دید چه اشخاصی برای تصدی این جایگاه مهم کاندید خواهد شد و واقعا هدف انها خدمت به مردمی هست که سالهاست برای رسیدن به حق وحقوق اولیه خود در حال دست وپنجه نرم کردن می باشندیاخیر
ایا این اشخاصی که خود را مدعی انقلابی و خادم مردم نام می برند در عمل هم همانکونه خواهند بود ویا متاسفانه به دنبال منافع شخصی و رسیدن به منابع خود هستند
توقع مردم که با اعتماد به انتخابات وحضور بر سرصندوق های رائ از اشخاصی که در این عرصه حضور بهم می رسانند این می باشد
که با تکیه و امید به فضل الهی بار این مسؤلیت پس از به دوش کشیدن این امر مهم ، همه‌ی توان خود را به ادای وظایفی که در قانون برای این شوراها معین است، مصرف کنند و خدمت به مردم را که از بزرگترین عبادات می باشد سرلوحه‌ی همه‌ی انگیزه‌های خود قرار دهند.

وبخصوص دستگاه های نظارتی که نقش بسزایی در به تحقق بخشیدن این عرصه مهم را ایفا می کنند انشاالله که بانگاهی مثبت و انقلابی همچون گذشته ورود کرده و افراد اصلح را تایید کنند.

مطمئنا مدیریت و تیم رسانه ای پایگاه خبری تحلیلی: همگام نیوز با دقت، هوشیاری و بررسی هرچه دقیق تر وضعیت انتخابات این دوره را رصد و نیز درکنار مردم خواهد بود تابا بررسی اصولی رزومه کاندیدها بتواند وضعیت را برای عموم بدون هیچ اغماض و تفرقه انگیزی شفاف سازی و روشن کند.

به امید انتخابی اصلح

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز