دادستان شهرستان خرمشهر درگفتگو با پایگاه خبری تحلیلی: همگام نیوز از ورود جدی دستگاه قضایی به درگیری پیش امده واقع درشورای اسلامی شهر و برخورد قاطع با خاطیان خبر داد این مقام مسئول گفت: یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی حفظ نظم ، امنیت پایدار و رعایت حق وحقوق شهروندی در سطح جامعه می […]

 

دادستان شهرستان خرمشهر درگفتگو با پایگاه خبری تحلیلی: همگام نیوز
از ورود جدی دستگاه قضایی به درگیری پیش امده واقع درشورای اسلامی شهر و برخورد قاطع با خاطیان خبر داد

این مقام مسئول گفت: یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی حفظ نظم ، امنیت پایدار و رعایت حق وحقوق شهروندی در سطح جامعه می باشد که در همین راستا پس از مطع شدن موضوع پیش امده سریعا دستورات لازم داده شد و پرونده ای در این خصوص تشکیل گردید که درحال رسیدگی مراحل قانونی می باشد
وی گفت:به مخلین نظم وامنیت هشدار می دهم که دستگاه قضایی شهرستان خرمشهر با هیچ کس در این خصوص تعارفی ندارد ودر چهار چوب قانون بدون هیچ اغماضی برخورد قاطع وقانونی خواهد کرد
و نظم وامنیت پایدار را اصلی ترین والویت دستگاه قضایی شهرستان برشمرد

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز