این مقام قضایی گفت:مقدار روغن مایع خوراکی با تلاش اداره صمت، نیروهای انتظامی ، اطلاعات سپاه و دستورات دادستانی شهرستان خرمشهر کشف و ضبط شد. پرونده این موضوع به مرجع ذیصیلاح ارسال شد ایشان درآخر با تاکید بر اینکه قانون باکسی تعارف ندارد گفت: امنیت روانی و اجتماعی مردم شریف شهرستان خرمشهرخط قرمز دستگاه […]

 

این مقام قضایی گفت:مقدار روغن مایع خوراکی با تلاش اداره صمت، نیروهای انتظامی ، اطلاعات سپاه و دستورات دادستانی شهرستان خرمشهر کشف و ضبط شد.
پرونده این موضوع به مرجع ذیصیلاح ارسال شد

ایشان درآخر با تاکید بر اینکه قانون باکسی تعارف ندارد گفت: امنیت روانی و اجتماعی مردم شریف شهرستان خرمشهرخط قرمز دستگاه قضایی می باشد و با کسانی که بوسیله گرانفروشی یا احتکار اقلام مورد نیاز مردم، آرامش و امنیت مردم و جامعه را تهدید می کنند، با قاطعیت برخورد خواهیم کرد و هیچگونه تعارفی نخواهیم داشت

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز