قسمت سوم پیشتر با نگاه انصاف و عدل به محتوای درون وبیرون معضلات سازمان منطقه آزاد اروند تاحدودی پرداختیم و اشاره ای به منشاء آن کردیم. واقعیت ها را نمی شود تحریف کرد و تعریف واقعیت بی شک بهتر می تواند به عمق فاجعه ورفع آن کمک کندو مطالبه گری را به هدف اصلی […]

 

قسمت سوم

پیشتر با نگاه انصاف و عدل به محتوای درون وبیرون معضلات سازمان منطقه آزاد اروند تاحدودی پرداختیم و اشاره ای به منشاء آن کردیم.
واقعیت ها را نمی شود تحریف کرد و تعریف واقعیت بی شک بهتر می تواند به عمق فاجعه ورفع آن کمک کندو مطالبه گری را به هدف اصلی هدایت کند.
واقعا ریشه اصلی سازمان منطقه ازاد اروند و شهروندان فهیم آن از کجا واز چه زمان شروع شد و چه کسانی دربوجود آوردن آن دخیل بودن، سوء مدیریت، عدم تعامل دستگاه های دولتی، نبودن نگاه مثبت دولت به قوانین منطقه آزاد کشور(اروند)، نبودن یک اتحاد واحد و جمع بندی مثبت برای مطالبه گری صحیح بخصوص منتخبین مردم و هزاران مورد دیگر که می شود به آن اشاره کرد که ما دراین قسمت به چندین مورد کلیدی اشاره خواهیم کرد.
از انجایی که در راستای اجرای تکالیف اجتماعی تمام دستگاه های دولتی بخصوص اجرایی باید مستقیم متولی وپاسخگوی معضلات و فراهم نمودن کمبودها و بخصوص شرایط اقتصادی دورن سازمانی خود باشند، ولیکن این امرمهم کمتر می شودگفت در منطقه اروند به تحقق پیوسته.
به عنوان مثال: شبکه های آب وفاضلاب مستقیما از وزارت نیرو ، وشهرداری ها از وزارت کشور تغذیه می شوندو بودجه ها درونی این دو دستگاه عظیم اجرایی با کمک های سازمان منطقه اروند چنانچه ادغام شوند یک مکمل اصلی محسوب می شود ودرآن زمان است که مدیریت صحیح چه در سازمان منطقه اروند و این دو دستگاه اصلی اجرایی آن هم چنانچه با نظارت جامع و احساس تکلیف می شود خروجی خوبی داشته باشند و معضلات شهروندان منطقه اروند را رفع کند.

ولیکن ماشاهد عدم مدیریت از هر دوطرف در اجرای تعهدات خود هستیم به شکلی که دودستگاه اجرایی نسبت به مشکلاتی تحت تکفل ومجموعه خود بخصوص دربخش اقتصادی تاحدودی شانه خالی کرده اند ویا بودجه های دریافتی از سازمان را در راستای اهداف دیگر خرج کرده اند وسازمان متاسفانه فقط خروج اقتصادی داشته وباتوجه به حاکمیت خود نتوانسته نقش نظارت جامع را بازی کند وفقط
خرج کردمالی خود را بیشتر از دیروز بالابرده و درحال غرق شدن از سوءمدیریت های درون سازمانی خود بوده وشهروندان مظلوم اروند نشین در گردابی از معضلات دست وپنجه نرم می کرده اند
این نکته مهم هم نباید فراموش کرد که زیرساخت های تخریب شده از قبل تاکنون هم چالشی اساسی می باشدکه اکثریت مدیران در رفع آن دخیل هستند.
واما نکته پایانی این فصل سوم نگارنده.
خرمشهر وآبادان وکلا اروندنشینان لایق بهترین ها هستند ، این مردم دین خود را ادا کرده اند لطفا شمامسئولین هم دین خود را به این مردم که ولی نعمتان شما هستند ادا کنید.

  • نویسنده : اکبر کاویانپور