مرتضایی فرد مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری: ثبت نام وام از طریق سایت بوده و این وام براساس اولویت بندی که بین بازنشستگان صورت می‌گیرد اختصاص پیدا می‌کند و بازنشستگانی که دریافتی کمتری نسبت به سایر بازنشستگان دارند در اولویت قرار دارند. یکی از طرح‌هایی که بازنشستگان استقبال خوبی از آن […]

 

مرتضایی فرد مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری:

ثبت نام وام از طریق سایت بوده و این وام براساس اولویت بندی که بین بازنشستگان صورت می‌گیرد اختصاص پیدا می‌کند و بازنشستگانی که دریافتی کمتری نسبت به سایر بازنشستگان دارند در اولویت قرار دارند.

یکی از طرح‌هایی که بازنشستگان استقبال خوبی از آن داشتند اعطای وام لوازم خانگی بود که طی تفاهم با «گروه صنعتی انتخاب» این وام به بازنشستگان اختصاص یافت.

بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده است که نیازی به هیچ ضمانتی نداشت و بازپرداخت آن ۵ ساله و سود آن ۱۰ درصد بود. همچنین اقساط این وام بعد از تحویل لوازم خانگی از حقوق بازنشستگان کسر شد.