قسمت اول چند وقتی است که نقل وقول ها ، خبرها وحواشی در اطراف سازمان منطقه آزاد اروند سوالات وذهن اکثریت شهروندان را درگیر کرده است واقعیت این است که مردم خرمشهر وآبادان وکلا اروندی ها نگرانی هایی از خدمات منطقه آزاد اروند دارندکه قابل انکارنیست که بخش قابل توجهی از این نارضایتی ها ناشی […]

قسمت اول

چند وقتی است که نقل وقول ها ، خبرها وحواشی در اطراف سازمان منطقه آزاد اروند سوالات وذهن اکثریت شهروندان را درگیر کرده است
واقعیت این است که مردم خرمشهر وآبادان وکلا اروندی ها نگرانی هایی از خدمات منطقه آزاد اروند دارندکه قابل انکارنیست که بخش قابل توجهی از این نارضایتی ها ناشی از سوء مدیریت ها ، عدم اطلاع از کارکردها ، ناهماهنگی ها، عدم نگاه ویژه به منطقه اروند وبدون تردید نبودن نظارت کافی برخروج هزینه های مالی بوده که از طرف این سازمان به دستگاه های دولتی بخصوص اجرایی که درتوسعه عمران منطقه اروند دخیل بوده اند می باشد
که مابارها شاهد ان بوده ایم که هزینه های بسیار عظیمی جهت بهبود هرچه بهتر به دستگاه های دولتی منطقه اروند ارائه شده ولیکن متاسفانه در جاهای دیگر این بودجه های تخصیص داده شده خرج شده است، که چنانچه نظارت و نگاه درستی به این هزینه ها وجود داشت شرایط این دوشهر معنوی اینگونه نبودوما شاهد هجمه ای از چالش های عمرانی در این دو شهر نبودیم.
و چنانچه منصفانه نگاه کنیم قسمتی از آن ، ایجاد زیرساخت ها وکارشکنی هایی که در دوره های مختلف چه در مدیریت های سازمان و چه دستگاه های دولتی که نگاه حاکمیتی و عدم تعامل را داشته اند و بر روی هم بدون شک تلنبار شده است می باشد ومردم شریف این خطه ارزشی را امروزه گرفتار حق وحقوق اولیه خود کرده است

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز