مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد اروند از آغاز به کار پروژه تعمیرات مدارس استثنایی منطقه، خبر داد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی با بیان اینکه تعمیر، تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی کودکان استثنایی از اولویت های این مدیریت است، گفت: در ادامه پروژه […]

 

مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد اروند از آغاز به کار پروژه تعمیرات مدارس استثنایی منطقه، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی با بیان اینکه تعمیر، تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی کودکان استثنایی از اولویت های این مدیریت است، گفت: در ادامه پروژه رسیدگی به مدارس استثنایی، تعمیرات این فضاهای آموزشی در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

الیاسی در توضیح روند و نوع تعمیرات این مدارس اظهار داشت: از جمله مواردی که در دستور کار این مدیریت جهت تعمیر مراکز و مدارس ده گانه استثنایی منطقه در نظر گرفته شده؛ ایمن سازی فضا، استاندارد سازی، تعمیرکفپوش، کاشی و سرامیک، سایبان آبخوری، نصب نرده محافظ، رنگ آمیزی، حیاط پویا و…خواهد بود که تمام سعی ما بر آن است تا این عملیات کم تر از یک ماه، به پایان برسد.

مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد اروند برقراری عدالت اجتماعی را محور اصلی در اجرای این پروژه دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب پذیربودن این دانش آموزان و جهت رفاه حال آنها، تلاش خواهیم کرد تا با ایجاد فضاهای استاندارد، نشاط و آرامش را در بین این عزیزان افزایش دهیم.

وی با تأکید بر شناسایی و تشخیص نوع مشکلات این کودکان مانند مشکلات عاطفی ، اجتماعی و اضطراب، اذعان داشت: هر چقدر فضاهای آموزشی این کودکان به استانداردهای مختص با ناتوانی های فیزیکی آنها نزدیک تر باشد، قطعا میزان یادگیری و آموزش پذیری آنها نیز بالاتر خواهد بود.

علی الیاسی تصریح کرد: در مرحله بعد از تعمیرات، زیباسازی، تهیه وسایل بازی و رفاهی و رفع سایر نیازهای این مدارس جهت نشاط هرچه بیشتر کودکان استثنایی؛ از دیگر اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند برای ارتقاء کیفیت مراکز و مدارس استثنایی منطقه خواهد بو

مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد اروند از آغاز به کار پروژه تعمیرات مدارس استثنایی منطقه، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی با بیان اینکه تعمیر، تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی کودکان استثنایی از اولویت های این مدیریت است، گفت: در ادامه پروژه رسیدگی به مدارس استثنایی، تعمیرات این فضاهای آموزشی در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

الیاسی در توضیح روند و نوع تعمیرات این مدارس اظهار داشت: از جمله مواردی که در دستور کار این مدیریت جهت تعمیر مراکز و مدارس ده گانه استثنایی منطقه در نظر گرفته شده؛ ایمن سازی فضا، استاندارد سازی، تعمیرکفپوش، کاشی و سرامیک، سایبان آبخوری، نصب نرده محافظ، رنگ آمیزی، حیاط پویا و…خواهد بود که تمام سعی ما بر آن است تا این عملیات کم تر از یک ماه، به پایان برسد.

مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد اروند برقراری عدالت اجتماعی را محور اصلی در اجرای این پروژه دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب پذیربودن این دانش آموزان و جهت رفاه حال آنها، تلاش خواهیم کرد تا با ایجاد فضاهای استاندارد، نشاط و آرامش را در بین این عزیزان افزایش دهیم.

وی با تأکید بر شناسایی و تشخیص نوع مشکلات این کودکان مانند مشکلات عاطفی ، اجتماعی و اضطراب، اذعان داشت: هر چقدر فضاهای آموزشی این کودکان به استانداردهای مختص با ناتوانی های فیزیکی آنها نزدیک تر باشد، قطعا میزان یادگیری و آموزش پذیری آنها نیز بالاتر خواهد بود.

علی الیاسی تصریح کرد: در مرحله بعد از تعمیرات، زیباسازی، تهیه وسایل بازی و رفاهی و رفع سایر نیازهای این مدارس جهت نشاط هرچه بیشتر کودکان استثنایی؛ از دیگر اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند برای ارتقاء کیفیت مراکز و مدارس استثنایی منطقه خواهد بود