دبیر چهارمین جشنواره استانی تئاتر اروند، گفت: هیئت انتخاب آثار چهارمین جشنواره تئاتر منطقه آزاد اروند، بعد از بازبینی نهایی از راه یابی ۶ اثر به مرحله مسابقه جشنواره، خبر دادند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، به گفته حمید طالبی این ۶ اثر از ۲۱ اثر در مرحله […]

 

دبیر چهارمین جشنواره استانی تئاتر اروند، گفت: هیئت انتخاب آثار چهارمین جشنواره تئاتر منطقه آزاد اروند، بعد از بازبینی نهایی از راه یابی ۶ اثر به مرحله مسابقه جشنواره، خبر دادند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، به گفته حمید طالبی این ۶ اثر از ۲۱ اثر در مرحله تقاضا و در نهایت ۱۲ اثر ارائه شده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شده اند.

طالبی خاطرنشان کرد: چهارمین جشنواره استانی تاتر اروند، یکم تا سوم دی ماه ۱۳۹۹ در شهرستان های آبادان و خرمشهر و در سالن‌های تاتر شهر، پلاتوی ارشاد آبادان، تالار خلیج فارس و پلاتوی استاد غریفی خرمشهر برگزار خواهد شد.

طالبی اظهار داشت: هیأت انتخاب آثار چهارمین جشنواره تئاتر اروند متشکل از محمد قاسمی، آرش ساربان و نادر راشدی پس از سه روز بررسی آثار از تاریخ ۱۵/۹/۹۹ لغایت ۱۷/۹/۹۹ پس ازتماشای دقیق فیلم های نمایش های شرکت کننده در جشنواره و چگونگی امتیازات و کیفیت اجرای نمایش های شرکت کننده، در مورخه ۱۸/۹/۹۹رای نهایی خود را با توجه به سطح کیفی آثار شرکت کننده در جشنواره با اعلام موارد مشروط الزام آور اعلام نمودند.

دبیر چهارمین جشنواره استانی تئاتر اروند شش اثری که به عنوان آثار نهایی به جشنواره راه پیدا کردند را معرفی و افزود: این آثار به ترتیب اولویت عبارتند از:
۱- «چک» به نویسندگی وکارگردانی سید حسن موسوی از آبادان —مشروط
۲- «و ناگهان باران» به نویسندگی احسان روحی وکارگردان مهدی صفی آبادی از خرمشهر—مشروط
۳-«حلقه های نامحسوس» به نویسندگی شهرام پور عسکر وکارگردان مشترک شهرام پور عسکر، علی عباسیه از آبادان— مشروط
۴-«صد سال قرنطینگی» به نویسندگی وحید فقیهی وکارگردان مشترک شیرین سرلک واحمد مسافری از خرمشهر — مشروط
۵-«چهار شنبه های غم انگیز»به نویسندگی ندا اعتمادی وعلی رستگار و کارگردان ندا اعتمادی کیا از آبادان— مشروط
۶-«چگونه بمیرم تا مرا دوست داشته باشی» به نویسندگی آمنه پور حسینی وپژمان مهراب پور و کارگردان پژمان مهراب پور از خرمشهر — مشروط

حمید طالبی در خصوص آثاری که به شکل مشروط به جشنواره راه پیدا کرده اند توضیح داد: این آثار ملزم به پیگیری موارد مشروطی که از طرف هیئت بازبینی به شکل مکتوب به دبیر خانه ارائه شده است می باشند. بدیهی است دبیر خانه آثاری که موارد اصلاحی را در اثر خود لحاظ ننمایند در هر مرحله از جشنواره بنا به تشخیص دبیر خانه از بخش رقابت حذف می نماید.