دبیر شورای فناوری اطلاعات: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل الزام‌آور واریز سود سهام ناشران از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است. درسال جاری بیش از ۱۰میلیون سهامدار سود سهام خود را از طریق سامانه سجام دریافت کرده‌اند

 

دبیر شورای فناوری اطلاعات:
وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل الزام‌آور واریز سود سهام ناشران از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است.

درسال جاری بیش از ۱۰میلیون سهامدار سود سهام خود را از طریق سامانه سجام دریافت کرده‌اند