متاسفانه معضلات ومشکلات شهرستان خرمشهر در بی توجهی عمیق مدیران ارشد استان وشهرستان خرمشهر قرار گرفته هزاران گزارش از این مشکلات وحق حقوق پایمال شده شهروندان ستم کشیده خرمشهر به تصویر کشیدیم مشکلاتی که شاید بایک نگاه واقع بینانه و انقلابی قابل رفع بود وما امروز شاهد صحنه هایی اسفناک در دل دردمند هرخرمشهری […]

 

متاسفانه معضلات ومشکلات شهرستان خرمشهر در بی توجهی عمیق مدیران ارشد استان وشهرستان خرمشهر قرار گرفته
هزاران گزارش از این مشکلات وحق حقوق پایمال شده شهروندان ستم کشیده خرمشهر به تصویر کشیدیم
مشکلاتی که شاید بایک نگاه واقع بینانه و انقلابی قابل رفع بود وما امروز شاهد صحنه هایی اسفناک در دل دردمند هرخرمشهری نبودیم
چطور امروز حضور و بازدید میدانی صورت داده اید و غافل ازانکه در گوشه کنار این شهر همانند گزارشی که ارائه دادیم موش ، مار سوسک در اشپزخانه پیرزنی تردد میکند که امیدش به یک تعهد انقلابی می باشد
ولی صدافسوس که با قابی از عکس های جمعی با بهترین و مدرن ترین خودرو ها مواجه می شود
واقعیت درد ناک ترآن است که بشود به قلم کشید.
مسائل ومعضلات خرمشهر فراتر از ان است که بتوان نام برد مواردی مانند: فاضلاب، وضعیت اسفالت وعمران، بهداشت ودرمان وهزاران مورد دیگر که به زودی به آن خواهیم پرداخت

صدای ما فریاد زیر آب نیست: لطفا خبرنگار گریزان نباشید

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز