امروز درمسیر کمربندی درحال تردد بودم که چشمم به هجمه ای از خودرو های انچنانی در پارکینگ گلزار شهدا خورد با حال وهوای خوب سریعا خودم را به آنجا رساندم شاد سرخوش از انچه دیده بودم به خودم می گفتم بی شک امروز غبار روبی از این گلزار شهدای عزیز با دفعات دیگر متفاوت […]

 

امروز درمسیر کمربندی درحال تردد بودم که چشمم به هجمه ای از خودرو های انچنانی در پارکینگ گلزار شهدا خورد
با حال وهوای خوب سریعا خودم را به آنجا رساندم شاد سرخوش از انچه دیده بودم به خودم می گفتم بی شک امروز غبار روبی از این گلزار شهدای عزیز با دفعات دیگر متفاوت خواهد بود ولی صدافسوس که خیالی بیش نبود
با ورود اولیه متوجه شدم ظاهرا همانند خیابان های اصلی وفرعی خرمشهر ستم دیده از سومدیریت ها
گلزار شهدا هم با مقداری حفاری وخاک برداری به حال خود و حتی بدتر ازشرایط قبل رها شده بود و من شاهد هجمه ای از مسئولین دولتی ونظامی و غیره بودم که شاید هرکدام از آنها درقالب یک نگاه یانیم نگاه با این همه قدرت ومسئولیت حقوقی که درپشت سرخود داشتند می توانستند اشاره ای کنند و شاید چند روز آینده ما شاهد گلزاری به معنای گلزار نه شلزار ونه خاک روبی آن بلکه غبار روبی واقعی بودیم
ولی متوجه شدم که گویا سلحشوران، دلاوران و شیر مردان زیر خاک نهفته به یک اقدام انقلابی نیازمند هستن و دوربین و قلم من هم شرمنده شهدا شده است
صدای مافریادزیرآب نیست: لطفا کمی معرف انقلابی داشته باشید

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز