می شود 🔸آیا می دانید :نماینده ویترین، زبان گویای هرشهر و چنانچه اشراف خوب برقانون اساسی داشته باشد می تواند بهترین تاثیر را در راستای رفع معضلات در تمام سطوح داشته باشد وبدون شک از حق وحقوق شهروندی دفاع جامعی کند 🔸 آیا می دانید :بر اساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه یکی از […]

می شود

🔸آیا می دانید :نماینده ویترین، زبان گویای هرشهر و چنانچه اشراف خوب برقانون اساسی داشته باشد می تواند بهترین تاثیر را در راستای رفع معضلات در تمام سطوح داشته باشد وبدون شک از حق وحقوق شهروندی دفاع جامعی کند

🔸 آیا می دانید :بر اساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه یکی از اعضای اصلی کمیته برنامه‌ریزی استان، نماینده است که
می تواند در تمام کمیته ها برنامه‌ریزی ها اعم از : فرهنگی و اجتماعی هر استان که انجام می‌شود و بودجه‌های آن به صورت الویت بندی تخصیص داده می‌شود
برای شهر و دیار خود سهم خوبی را دریافت کند و برای رفع آنها کمک کند و راه را برای خدمت رسانی به مردم هموار سازد

🔸آیا می دانید: یک نماینده این توانمندی را دارد که در تصمیمات کلان کشور ، استان وشهرخود در حوزه قانون گزاری ، و نظام خدمت رسانی چنانچه دارای اتاق فکر عالی واستفاده از تمام ظرفیت های فکری ، نخبگان و رسانه های تاثیر گذار استفاده کند بهترین تاثیر را خواهد داشت

🔸آیامی دانید: اگر مردم از وظایف یک نماینده در چارچوب قانون مطلع شوند و انتظارات خود را بر اساس قانون تنظیم کنند، اجازه عرض اندام در این عرصه را به هر کسی ندهند وبدون شک به حق وحقوق شهروندی خود که یکی از اساسی ترین نیازهای هرشهروند محسوب می شود درتمام زمینه ها هرچه سریعتر به آن دست یابی پیدا خواهند کرد

🔸ودر آخر: اطلاع رساني صحیح و آگاهي بخشي به مردم که نمایندگان را انتخاب کرده اند همواره به عنوان يك اصل در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مطرح می باشد و براين اساس ارتباط بين مردم و مسئولان درتمام حوزه ها از اهميت بالايي برخوردار است.

به زودی درهمین راستا.

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز