این مقام قضایی گفت: راس ساعت ۰۷:۰۰ مورخ ۹۹/۴/۲۸ پلیس آگاهی این شهرستان طی عملیاتی سارقین مسلح منزل که کلیپ آن در فضای مجازی انتشار یافته بود را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیرکردند که و در بازرسی های به عمل امده از منزل این سارقین ۲/ثوب لباس نظامی سایر ارگان های نظامی […]

 

این مقام قضایی گفت: راس ساعت ۰۷:۰۰ مورخ ۹۹/۴/۲۸ پلیس آگاهی این شهرستان طی عملیاتی سارقین مسلح منزل که کلیپ آن در فضای مجازی انتشار یافته بود را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیرکردند که و در بازرسی های به عمل امده از منزل این سارقین ۲/ثوب لباس نظامی سایر ارگان های نظامی ،کاور اداره برق،سلاح کمری صوتی بسیار شبیه سلاح جنگی ،اسپری،شوکر و دستبند و ست کمری پلیسی و اوراق شناسایی مربوط به ارگان های نظامی کشف و ضبط گردید

تحقیقات از متهمین کماکان ادامه دارد
و مجرمین با هویت معلوم با مالباختگان مواجهه حضوری مورد شناسایی قرار گرفتند

دادستان شهرستان خرمشهر در اخر عنوان کرد: دستگاه قضایی ،
سیستم امنیتی و انتظامی شهرستان خرمشهر بدون هیچ گونه اقماضی با متخلفین که باعث سلب اسایش عموم وعدم امنیت پایدار باشند به طور جدی برابر قانون برخورد خواهد نمود.

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز