ایشان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به سنگربانان عدالت و تسلیت شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و با تاثرخاطر وتسلیت از دست دادن دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب، مرحوم فاضل کاکا یکی از قضات شجاع مومن متعهد ومردمی شهرستان خرمشهر گفت: پس از مطلع شدن دستگاه قضایی از واگذاری غیر […]

 

ایشان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به سنگربانان عدالت و تسلیت شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و با تاثرخاطر وتسلیت از دست دادن دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب، مرحوم فاضل کاکا یکی از قضات شجاع مومن متعهد ومردمی شهرستان خرمشهر گفت:

پس از مطلع شدن دستگاه قضایی از واگذاری غیر قانونی ملکی مربوط به یکی از ادارات دولتی به فردی خاص این موضوع در دستور کار قرار گرفت و ضمن استرداد ملک به اداره دولتی افراد دخیل در موضوع تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند
ایشان در ادامه افزود:این نوید را به مردم خرمشهر میدهیم که دستگاه قضایی در چارچوب قانون باتوجه به فرمایشات ریاست محترم قوه قضائیه آیت الله سیدابراهیم رئیسی جهت مبارزه بافساداز حق و حقوق انان دفاع خواهد کرد و مسیر مبارزه با فساد ادامه دارد و انشا الله در اینده نزدیک خبر های خوشی به مردم شریف خرمشهر خواهیم داد
در ضمن افرادی که از فساد اطلاع دارند بجای جو سازی مراتب فساد را به دستگاه قضایی اعلام کنند و از شایعه پرانی جدا خوداری کنند دستگاه قضایی تمام اقدامات مدیران را تحت رصد دارد و در صورت احراز وقوع جرم بدون توجه به سمت افراد در چارچوب قانون برخود قاطع خواهد نمود

این مقام مسئول در اخر گفت:
این تذکر را هم به افرادی که با شایعه پراکنی درفضای مجازی یا واقعی قصد متشنج نمودن فضای عمومی را دارند برخورد جدی خواهد شد این اطمینال به مردم داده میشود که هیچ چیز از چشم دستگاه قضایی پنهان نخواهدماند.

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز