گفتگوی صمیمانه دفترخبرنگاری ونمایندگی مطبوعات کاویانپور چرا منطقه ازاد اروند نتوانست اهداف مدیریت شهری خود را مانند دیگر مناطق ازاد کشور اجرا نماید ؟ در این خصوص گفتگویی تخصصی با دکتر مجید حیدری دکترای زمین شناسی و محیط زیست ،مهندسی گروه عمران ،پژوهشگر برتر کشور مولف تنها کتاب تخصصی گرد و غبار از نظر راهبردی […]

گفتگوی صمیمانه دفترخبرنگاری ونمایندگی مطبوعات کاویانپور

چرا منطقه ازاد اروند نتوانست اهداف مدیریت شهری خود را مانند دیگر مناطق ازاد کشور اجرا نماید ؟

در این خصوص گفتگویی تخصصی با دکتر مجید حیدری دکترای زمین شناسی و محیط زیست ،مهندسی گروه عمران ،پژوهشگر برتر کشور مولف تنها کتاب تخصصی گرد و غبار از نظر راهبردی در کشور داشتیم .

حیدری گفت :مناطق ازاد تشکیل شدند با این هدف که قوانین دست وپا گیر و ضوابط مزاحم را حذف کنند تا حدودی که بتوانند توسعه سریع و گسترده ای در امور زیربنایی ،فرهنگی ،عمرانی و اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار با یک سری پتانسیل های جغرافیایی و منابع خاص ایجاد کنند ، و منطقه ازاد اروند با همین پتانسیل ایجاد شد ولیکن متاسفانه منطقه ازاد اروند از نظر ساختار و اساس نامه ی قانونی از طفولیت بیرون نیامده و پتانسیل های اساس نامه ایی و قانونی خودش نرسیده است. پس ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم به اندازه ی منطقه ازادی که کاملا چارچوب اساس نامه ایی آن رعایت شده مسمرثمر باشد.

وی ادامه داد : بر اساس آئین نامه ها و اساس نامه های منطقه ازاد ودر برنامه های توسعه کشوری نیز وقتی یک منطقه ازاد تشکیل میشود رئیس منطقه ازاد بالاترین مقام اجرایی در آن منطقه به حساب می اید به طور مثال در ۲۷قانون توسعه کشور به صراحت تفویض اختیارات ادارات وسازمانها به پیشنهاد رئیس منطقه ازاد می باشد ، تا جایی که پا فراتر گذاشته و گفته شده اگر نیاز باشد رئیس هیئت مدیره می تواند از مقام معظم رهبری تقاضا نماید اختیارات نهادهای تحت نظر ایشان تا حدودی به رئیس هیئت مدیره انتقال داده شود چون منطقه مرزی است نهادهایی که اینجا مرزبانی میکنند قدرتشون بیشتر از مناطق مرکزی می باشد تا جایی که وقتی آئین نامه های مرزبانی را مطالعه میکنیم منطقه ازاد می تواند در طرح های عمرانی مرزی نیز نظارت داشته باشد ، حال در منطقه ازاد اروند یک سازمانی داریم که در حد یک سازمان مانده و شهرداری ها و ادارات منطقه مدیریت داخلی خودشان را دارند و منطقه ازاد اروند به جای یک منبع مدیریتی یک منبع مالی در نظر گرفته می شود.

دکتر حیدری عنوان داشت طبق ماده ۶ وظایف منطقه ازاد رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی منطقه و طبق ماده ۲۷ مقررات عمومی به رئیس هیئت مدیره این اجازه داده شده که تفویض اختیار ادارات به پیشنهاد سازمان باشد یعنی یک مدیریت یکپارچه در منطقه. وی ادامه داد : ضعف اجرای قوانین در منطقه ازاد اروند به دو علت قدرت طلبی مدیران شهری و کم کاری منطقه ازاد برای گرفتن اختیارات قانونی خود و محصور ماندن در یک ساختمان می باشد.

دکتر حیدری بیان کرد : منطقه ازاد اروند باید طرح دعاوی و طرح مسئله در مراجع بالای کشور ،ریاست جمهوری و کرسی های مجلس مطرح نماید و اختیارات را به سازمان منطقه ازاد اروند برگرداند. وی ادامه داد از دیگر نکات ضروری این است که منطقه ازاد اروند یک هدف و الگوی فعالیت برای منطقه تعیین کند اگر منطقه صادراتی است چه واحدهای تولیدی رو باید بنا کند که محصولاتش صادر شود یا اگر منطقه ازاد خدماتی است که یک مبحث گسترده ای دارد که با وجود کشور عراق باید تمام زیرمجموعه های عمرانی خود را در این قضیه وارد نماید. دکتر حیدری گفت : منطقه ازاد در گام دیگر نباید برای هم افزایی و ایجاد هماهنگی باج بدهد ،باید یک شورا و یک کمیته هماهنگی عمرانی تشکیل بدهد و نهادهای عمرانی مثل شهرداری ها و شورای شهر را در آن عضو کند ویک الگوی عمرانی ، اقتصادی ،گردشگری و…. یک الگوی هماهنگ برای کل منطقه ایجاد کندو تمام مدیران شهری موظف به پیروی از این الگو برای سیاست های راهبردی شهر باشند و زمانی که طرحی تصویب شد در صورتی بودجه تزریق کند که طبق الگوی تعیین شده کار پیش رفته باشد ،باید تعارف را کنار گذاشته وبرای ریال به ریال کمک و بودجه ایی که تزریق می کند اول برنامه طرح بگیرد وبعد نظارت بر روی کار داشته باشد. وی از اهمیت مدیریت هماهنگ در منطقه گفت: هیچ تردیدی نیست اگر شهرداری و شورای شهر و تمام ارگان ها ی عمرانی تابع مجموعه منطقه ازاد باشند ما دچار یک مدیریت واحد می شویم که یک الگوی واحد عملکردی خواهیم داشت و از یک نقشه ی راه تبعیت خواهیم کرد واز کثرت و تعدد تصمیم گیری خلاصی پیدا میکنیم.به طوری که شهر به صورت ملوک و طوایفی اداره نخواهد شد و تضاد تصمیم گیری در منطقه نخواهیم داشت و اگر منطقه ازاد اروند اختیارات واحد را گرفت و به اون پتانسیل های قانونی خود رسید اوضاع بهتر خواهد شد ، و دیگر نه برای ادارات و ارگان ها بهانه ای می ماند که بگویند منطقه ازاد منابع درآمدی شهر را گرفته و تنها مدیر منطقه ازاد اروند پاسخگو مطالبه گری های اجتماعی خواهد بود.

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز