افزایش ۱۵ درصدی حق عائله مندی بازنشستگان کشوری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش ۱۵ درصدی حق عائله مندی بازنشستگان خبر داد و گفت: این افزایش در حقوق خردادماه بازنشستگان پرداخت می شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز واریز می‌شود

افزایش ۱۵ درصدی حق عائله مندی بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش ۱۵ درصدی حق عائله مندی بازنشستگان خبر داد و گفت: این افزایش در حقوق خردادماه بازنشستگان پرداخت می شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز واریز می‌شود

  • منبع خبر : همگام نیوز