موعود شمخانی معاونت عمران وامور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند از پروژه تکمیل بخشی از پارک خطی در محدوده خرمشهر به مبلغ اولیه ۳۲ میلیاردریال خبر داد وی درهمین خصوص گفت: در مرحله ی اول کارشناسی های اولیه صورت گرفت، و پس از تامین اعتبار، با سازمان پارکها و فضای سبز خرمشهرتفاهم نامه منعقد گردید […]

موعود شمخانی معاونت عمران وامور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند
از پروژه تکمیل بخشی از پارک خطی در محدوده خرمشهر به مبلغ اولیه ۳۲ میلیاردریال خبر داد
وی درهمین خصوص گفت: در مرحله ی اول کارشناسی های اولیه صورت گرفت، و پس از تامین اعتبار، با سازمان پارکها و فضای سبز خرمشهرتفاهم نامه منعقد گردید که در این خصوص احداث کلیه زیرساختهای مورد نیاز فضای سبز و تکمیل بخش های باقی مانده از قبل مدنظر قرار گرفته شد
ایشان از اقدامات انجام شده به موارد ذیل از جمله
۱… احداث فضای سخت و پیاده رو‌سازی
۲… احداث سرویس بهداشتی عمومی
۳… اجرای سیستم آبیاری و زهکشی
۴…کاشت چمن و فضای سبز
۵…کابل کشی و سیستم روشنایی اشاره نمود
شمخانی از ۹۷٪پیشرفت فیزیکی این پروژه خبر داد
ودر آخر:اهمیت پروژه پارک‌خطی را نزدیک بودن به مرکز دانشگاهی و بافت سکونتی عنوان کرد و گفت انتظار میرود این امر کمک بزرگی به رفاه اجتماعی داشته باشد.
لذادرنظر داریم در راستای توسعه رفاه حال شهروندان شریف اروند تلاش روز افزون داشته باشیم.

  • نویسنده : اکبرکاویانپور
  • منبع خبر : پایگاه خبری تحلیلی همگام نیوز