قنبری رئیس گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند از آماده سازی طرح جامع راهبردی منطقه آزاد باموضوعیت گردشگری خبر داد وی گفت : به دلیل تنوع نظرات در خصوص اولویت ها و مزیت های منطقه ازاد اروند جهت حل این مشکل یک طرح جامع راهبردی تهیه شده وبه دنبال ان اماده سازی طرح راهبردی گردشگری […]

 

قنبری رئیس گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند از آماده سازی طرح جامع راهبردی منطقه آزاد
باموضوعیت گردشگری خبر داد

وی گفت : به دلیل تنوع نظرات در خصوص اولویت ها و مزیت های منطقه ازاد اروند جهت حل این مشکل یک طرح جامع راهبردی تهیه شده وبه دنبال ان اماده سازی طرح راهبردی گردشگری به تصویب رسیده است ، که در این طرح مشاور مطالعات را انجام داده و مزیت و اولویت های منطقه در این حوزه مشخص خواهد شد و به دنبال ان ائین نامه ها و دستورالعمل و قوانین نوشته می شود که پس از تکمیل زیر ساخت های فیزیکی از طریق حوزه سرمایه گزاری جذب سرمایه گزار صورت خواهد گرفت

قنبری اظهار داشت: با توجه به فضای اقتصادی حال حاضر که فضای خوبی برای ریسک سرمایه وجود ندارد لذا پس ازتهیه سند توسعه جامع محلی جهت توسعه بوم گردی و مطالعات صورت گرفته دو روستا در خرمشهر و دو روستا در ابادان را انتخاب نموده ایم و دوره های اموزشی ۶تا ۷ماهه برای انها برگزار می گردد که با توجه به شرایط محیطی و سبک زندگی انها با ارائه تسهیلات ۲۰تا ۳۰ میلیون تومانی کسب وکار محلی راه اندازی گردد. وی ادامه داد در این طرح سرمایه گزارها خود مردم روستا هستند.

وی از ارئه تسهیلات از طریق تفاهم نامه منعقد شده با بنیاد برکت و همچنین صندوق توسعه ملی خبرداد ودر آخر عنوان کرد در فرایند جذب سرمایه گزار از طریق حوزه سرمایه گزاری و ایجاد تهیه زیرساخت های فیزیکی با حوزه عمران و ایجاد جذابیت و روان سازی و برنامه ریزی و تعیین اولویت ها به عهده حوزه گردشگری می باشد و تمام تلاش خودمان را در این حوزه برای جذب سرمایه گزار و گردشگر خواهیم کرد

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز