بخش اول امروز با دوستان رسانه ای خود جهت تهیه خبر و گزارش از یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان خرمشهر در فرمانداری ویژه شهرستان حضور بهم رساندیم واز نزدیک شاهد فعالیت های پرسنل فرمانداری و هیئت نظارت ودر کل ستاد انتخابات بودیم . گویا فرماندری خرمشهر تمام تمهیدات لازم را جهت برگزاری انتخابات و […]

بخش اول

امروز با دوستان رسانه ای خود جهت تهیه خبر و گزارش از یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان خرمشهر در فرمانداری ویژه شهرستان حضور بهم رساندیم واز نزدیک شاهد فعالیت های پرسنل فرمانداری و هیئت نظارت ودر کل ستاد انتخابات بودیم .
گویا فرماندری خرمشهر تمام تمهیدات لازم را جهت برگزاری انتخابات و ثبت نام کاندیدها درنظر گرفته بود.
ولی چیزی که شهروندان خرمشهری را نگران می کند این است که سرنوشت خود را به دست چه کسانی می سپارند که بتواند صدای آنها در خانه ملت جهت دریافت حق وحقوق شهروندی خود باشد

وآیاشخص مورد نظرشان به وظیفه شرعی و ملی خود عمل می کند و آیا آن توانمندی را دارد که بتواند پس از اخذ رای از سمت مردم به تعهدات خود جامع عمل بپوشاند یاخیر
هرچند نمی شود آینده را پیش بینی کرد ولی می شودتجربه را تجربه نکرد
و سرنوشت خودرا با یک تصمیم راسخ خارج از هر تفکر سیاسی و منافع شخصی به سرانجام مثبت رساند، واقعیت امروز مردم خرمشهر یک انزوای سیاسی و بی مهری های موجود در جامعه اداری ما می باشد که بار ترافیک فکری وهجمه ای سنگین بر دوش مردم گذاشته است
که بایک نگاه کاملا معمولی می شود شرایط بد مردم را درتمام زمینه ها از عدم مسئولیت پذیری دستگاه های دولتی شهرستان متوجه شد
که این سومدیریت ها و وعده های دروغین و پوچ برخی از مدیران دستگاه های دولتی نگاه مردم را به بیگانه و اعتماد را تضعیف گردانده است.
ولی چیزی که دلخوش می کند مارا تجربه های تلخیس که تمایلی به روبروشدن مجدد آن را دیگر نداریم واحساس می کنم که مردم این بار با دید روشن تر برسر صندوق های رای خواهند رفت…

ویژه گیهای یک نماینده خوب چیست

باماهمراه باشید

  • نویسنده : اکبرکاویانپور