سازمان منطقه آزاد اروند برگزار می نماید: نشست هم اندیشی و تبادل نظر فعالین فضای مجازی منطقه آزاد اروند (آبادان-خرمشهر) زمان: دوشنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت: ۱۴:۰۰ مکان: سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند جهت شرکت و ثبت نام مشخصات خود را به شماره تلفن همراه ۰۹۰۳۰۸۲۲۰۴۶ ارسال نمایید. 🌐 روابط عمومی و امور بین […]

سازمان منطقه آزاد اروند برگزار می نماید:
نشست هم اندیشی و تبادل نظر فعالین فضای مجازی منطقه آزاد اروند (آبادان-خرمشهر)
زمان: دوشنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۸
ساعت: ۱۴:۰۰
مکان: سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند

جهت شرکت و ثبت نام مشخصات خود را به شماره تلفن همراه ۰۹۰۳۰۸۲۲۰۴۶ ارسال نمایید.

🌐 روابط عمومی و امور بین الملل