مظفرالدین‌شاه که در عقب نشسته در اولین سفر خود به اروپا، دو دستگاه از این اتومبیل مدل رنو ۱۹۰۰ رو خرید که فقط یکی از اونها سالم به ایران رسید. میدونید قیمتش چند بود؟ ۴ هزار تومن!! با ۴ هزار تومن اونموقع میشد کل تهران رو خرید. ميگويند وقتی مدير كمپانی رنو دو دستگاه […]

 

مظفرالدین‌شاه که در عقب نشسته در اولین سفر خود به اروپا، دو دستگاه از این اتومبیل مدل رنو ۱۹۰۰ رو خرید که فقط یکی از اونها سالم به ایران رسید. میدونید قیمتش چند بود؟ ۴ هزار تومن!! با ۴ هزار تومن اونموقع میشد کل تهران رو خرید.

ميگويند وقتی مدير كمپانی رنو دو دستگاه اتومبيل سفارشی را به ديد همايونی گذاشت، شاه رو به مدير گفته بود: قيمت اين دو دستگاه اتومبيل چقدر است؟ مدير نيز در جواب ميگويد: اتومبيل اول به عنوان هديه و پيشكش خدمت اعليحضرت تقديم ميشود و اتومبيل دوم شانزده هزار فرانك و اتومبيل‌های بعدی پانزده هزار فرانك خواهد بود!
همگام نیوز