مسئولان سه باشگاه خوزستانی نتوانستند ورزشگاه های خود را برای دیدارهای ابتدایی در هفته اول و دوم آماده کنند. حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ برتر درباره میزبانی تیم های خوزستانی اینچنین می گوید: نفت مسجد سلیمان هم تقریبا مانند ذوب آهن است و باید در بازی اول بیرون بازی کند. ورزشگاه فولاد هم فقط گیت می […]

 

مسئولان سه باشگاه خوزستانی نتوانستند ورزشگاه های خود را برای دیدارهای ابتدایی در هفته اول و دوم آماده کنند.

حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ برتر درباره میزبانی تیم های خوزستانی اینچنین می گوید: نفت مسجد سلیمان هم تقریبا مانند ذوب آهن است و باید در بازی اول بیرون بازی کند.

ورزشگاه فولاد هم فقط گیت می خواهد چون شماره گذاری انجام شده و دوربین هم دارد اما بعید است به این هفته برسد. همچنین ورزشگاه صنعت نفت بعید است به هفته دوم برسد و بیرون از خانه بازی می کند.

همگام نیوز