*خرمشهر و قصه های مجید *! کمتر کسی پیدا میشود که قصه های مجید دهه ۶۰ را بخاطر نیاورد قصه ای که برآمده از دل جامعه پاک ایرانی ! داستان یک کودک اصفهانی با لهجه شیرین که کودکان آن دوره را جلوی تلویزیون ترانزیستوری سیاه و سفید، میخکوب می‌کرد! اما غایت از نوشتن این یادداشت، […]

*خرمشهر و قصه های مجید *!

کمتر کسی پیدا میشود که قصه های مجید دهه ۶۰ را بخاطر نیاورد قصه ای که برآمده از دل جامعه پاک ایرانی ! داستان یک کودک اصفهانی با لهجه شیرین که کودکان آن دوره را جلوی تلویزیون ترانزیستوری سیاه و سفید، میخکوب می‌کرد!
اما غایت از نوشتن این یادداشت، بحث قصه های مجید معروف دهه ۶۰ نیست!
داستان، داستان «مجید بشکار» فرزند خرمشهر ماست.
اسطوره فوتبال ایران که سال‌های دور مورد توجه ورزش دوستان ایران و سایر کشورها همچون هندوستان بود.
اما داستان آن اسطوره فوتبال در سال های اخیر و بی توجهی به ایشان و مجید های شبیه ایشان قصه نوشته امروز ماست!
این روزها حتما کلیپ های استقبال گرم مردم هندوستان از « مجید بشکار» خرمشهر را دیده اید و حتما نیز از این حجم استقبال مثل خیلی ها متعجب و انگشت به دهان مانده اید !!.
براستی چگونه است بعد از گذشت قریب چهل سال هنوز مجید بشکار در قلب مردم ورزش دوست هندوستان جای دارد و این اسطوره فوتبال آن دوران فراموش نشده است و این چنین این روزها از وی استقبال بی نظیری می‌کنند اما همین اقای فوتبالیست در زادگاه و شهر خودش سالهاست که غریبانه و با بی توجهی در حال گذران زندگی است!.
آیا مردمان هندوستان خبر دارند مجید بشکاری که امروز اینچنین از ان استقبال کرده اند در زادگاهش چکاره است؟؟؟
آیا اطلاع دارند بر این ستاره فوتبال کشورمان در سال های اخیر در زادگاهش چه گذشت؟؟
مجید بشکار فرزند خرمشهر و از خانواده ای متدین، شریف و مومنی است که سهمش از همه معروفیت و اسطوره بودن، یک دستگاه کپی و امرار معاش حداقلی است و…!
در خرمشهر نمونه های متعددی از بشکارها وجود دارند که در سال های اخیر به دلیل فضای مسموم سیاسی یا له شده اند یا تحقیر شده اند و یا …
سوال اینجاست چه کسی مسوول بازیابی هویت و عزت خرمشهر و خرمشهری هاست!!
چرا فرزندان این شهر در جای جای این گیتی نام اور هستند اما در شهر خود غریب و تحقیر شده !!!
چه کسانی و چرا جای کوتوله ها و بزرگمردان این شهر را جابجا کرده اند!؟
«قصه های دردناک مجید » خرمشهر داستانی قطعا رساتر از قصه های مجید تلویزیون دهه ۶۰ است که بازگویی آن همه ملت ایران را می‌تواند میخکوب خواندش کند!….
* عارف دورقی*