«حاجی بابایی» رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس: حداقل حقوق یعنی یک میلیون و پانصد و شصت و سه هزار تومان به دانشجویان این دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.همگام نیوز  

 

«حاجی بابایی» رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس:
حداقل حقوق یعنی یک میلیون و پانصد و شصت و سه هزار تومان به دانشجویان این دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.همگام نیوز