دیگر نه به اعتقادی ،اعتماد هست نه به اعتمادی ،اعتقاد کودکان کار واقعیت جامعه هستند و در هزار توی مشکلاتی شهر و هیاهوی شهر نشینی گم شده اند. ابتلا به انواع و اقسام بیماریها، کمبود بهداشت، سوء تغذیه و در معرض آسیب های اجتماعی قرار داشتن فصل مشترک زندگی کودکان کار است. این کودکان به […]

دیگر نه به اعتقادی ،اعتماد هست
نه به اعتمادی ،اعتقاد

کودکان کار واقعیت جامعه هستند و در هزار توی مشکلاتی شهر و هیاهوی شهر نشینی گم شده اند.

ابتلا به انواع و اقسام بیماریها، کمبود بهداشت، سوء تغذیه و در معرض آسیب های اجتماعی قرار داشتن فصل مشترک زندگی کودکان کار است.

این کودکان به علت نوع زندگی ای که دارند، کودکی نمی کنند و خیلی زود وارد فضای اقتصادی بازار می شوند. این افراد به علت نوع حرفه شان در معرض انواع آسیب ها و بزه های اجتماعی قرار دارند و باید هم از لحاظ مالی و هم از نظر بهداشت روانی مورد توجه قرار بگیرند.
مدتی هست متاسفانه در شهرستان خرمشهر در سرهر چهار راه شاهد کودکان کار هستیم که این موضوع دل هر انسانی را به درد می آورد
در این میان شهر تقدسی خرمشهر با وجود این همه پتانسیل اقتصادی و باوجود منطقه آزاد اروند
ایا شایسته هست که این کودکان در گرمای طاقت فرسا بدون هیچ امکاناتی وحق حقوق شهروند رها بشوند و از طرف مسئول مربوطه به آنها توجهی نشود…

کدام دستگاه دولتی پاسخگوی این معضل به وجود آمده می باشد..

به زودی باما همراه باشید…

اکبرکاویانپور

مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی:همگام نیوز