خدمت به مردم از منظرامام خمینی( ره) امام خمینی، مردم را صاحبان اصلی انقلاب می‏ دانست و برای آنان، ارزش و احترام ویژه‏ ای قائل بود و در هر فرصتی، مسئولان را به خدمت‏ رسانی به مردم سفارش می‏ کرد. (ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۳۶؛ ج ۷، ص ۲۳۷؛ ج ۱۳، ص […]

 

خدمت به مردم از منظرامام خمینی( ره)
امام خمینی، مردم را صاحبان اصلی انقلاب می‏ دانست و برای آنان، ارزش و احترام ویژه‏ ای قائل بود و در هر فرصتی، مسئولان را به خدمت‏ رسانی به مردم سفارش می‏ کرد. (ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۳۶؛ ج ۷، ص ۲۳۷؛ ج ۱۳، ص ۲۸۳)

۲ ضرورت و اهمیت خدمت به مردم

یکی از محور های اساسی اهمیت و ضرورت خدمت به مردم نوع تعامل میان دولتمردان و ملت است. خدمت رسانی مسئولان و کارگزاران به ملت، و در مقابل، حمایت های ملت از سیاست های دولت تبلور حقیقی این تعامل است. نکته مهم و دقیقی که از آثار و اندیشه ها و دغدغه های امام و مقام معظم رهبری استنباط می گردد این است که مردم ایران تا موقعی در فرایند تثبیت و استمرار نظام جمهوری اسلامی و استحکام بنیان های آن قرار می گیرند و از پشتیبانی مسئولان و کارگزاران و سیاست های کلی نظام دریغ نمی ورزند که خدمات دولتمردان را عملاً در همه سطوح مشاهده نمایند؛ در غیر این صورت، گسست مسئولان و ملت پدید می آید و به مرور زمان، مطالبات به عنوان اهرمی قوی نقطه مقابل سیاست های دولت قرار می گیرد و این آغاز یک فاجعه است