خوزستان در خرداد امسال با افزایش ۱٫۵ درجه سانتیگرادی هوا ، جزو گرمترین ماه های خرداد در طول دوره بلند مدت ۳۰ساله بود. مبه گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، در اردیبهشت امسال ، خوزستان شاهد کاهش ۱٫۶ درجه سانتیگرادی دما نسبت به دوره نرمال بود به گونه ای که اردیبهشت، جزو پنج ماه خنک […]

 

خوزستان در خرداد امسال با افزایش ۱٫۵ درجه سانتیگرادی هوا ، جزو گرمترین ماه های خرداد در طول دوره بلند مدت ۳۰ساله بود.

مبه گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، در اردیبهشت امسال ، خوزستان شاهد کاهش ۱٫۶ درجه سانتیگرادی دما نسبت به دوره نرمال بود به گونه ای که اردیبهشت، جزو پنج ماه خنک خوزستان در دوره آماری ۳۰ ساله بود.

بنابراین گزارش ، همچنین رشد ۱۲۷ درصدی بارش های خوزستان در فروردین نسبت به دوره نرمال موجب شد این استان، سومینک فروردین پر بارش خود را در دوره ۳۰ ساله تجربه کند.

در چهارم خرداد امسال دمای هوا به ۴۶ درجه سانتیگراد رسید که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بود.

باتوجه به گرمای هوا و دمای بالا در خوزستان و به منظور صرفه جویی، مصرف بهینه انرژی و جلوگیری از قطعی احتمالی برق و رعایت حال شهروندان ساعات کاری ادارات از تاریخ ابتدای خرداد تا ۳۱ شهریور از ساعت هفت تا ۱۳ اعلام شده است

همگام نیوز