رئیس دانشگاه فرهنگیان: استخدام دانشجو معلمان “قطعی” است و نگران وضعیت استخدامی خود نباشند. به داوطلبان کمتر از ۲۲ سال که امکان شرکت در دوره‌های ۴ساله  این دانشگاه را دارند این نوید را می‌دهیم که استخدام “رسمی” قطعی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و نگران وضعیت استخدامی خود نباشند. همگام نیوز

 

رئیس دانشگاه فرهنگیان: استخدام دانشجو معلمان “قطعی” است و نگران وضعیت استخدامی خود نباشند.

به داوطلبان کمتر از ۲۲ سال که امکان شرکت در دوره‌های ۴ساله  این دانشگاه را دارند این نوید را می‌دهیم که استخدام “رسمی” قطعی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و نگران وضعیت استخدامی خود نباشند.

همگام نیوز