مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری: طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده که خردادماه‌ سال جاری از سرگرفته شده بود، بار دیگر به دلیل افزایش قیمت خودرو متوقف شد. همگام نیوز

 

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری: طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده که خردادماه‌ سال جاری از سرگرفته شده بود، بار دیگر به دلیل افزایش قیمت خودرو متوقف شد.
همگام نیوز