خرما،‌ باعث افزایش سطح سروتونین مغز می شود سروتونین،‌ ترکیبی آرام ‌بخش است که افزایش ترشح آن در مغز،‌ کمک فراوانی به افزایش آرامش و کاهش استرس می کند خرما می تواند در بهبود فلج اعضا، کمردرد و ناراحتی های مفاصل موثر باشد. خرما الیافی دارد که در کاهش چربی و تامین پروتئین بسیار […]

 

خرما،‌ باعث افزایش سطح سروتونین مغز می شود
سروتونین،‌ ترکیبی آرام ‌بخش است که افزایش ترشح آن در مغز،‌ کمک فراوانی به افزایش آرامش و کاهش استرس می کند
خرما می تواند در بهبود فلج اعضا، کمردرد و ناراحتی های مفاصل موثر باشد.
خرما الیافی دارد که در کاهش چربی و تامین پروتئین بسیار موثر است.
خرما اسید اضافی معده را خنثی میکند برای سالمندان و کودکان بسیار سود مند است