همگام نیوز/ سرپرست دفتر واردات و مناطق ازاد و ویژه گمرک: حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ خودرو بخشی از تشرفات گمرکی را طی کرده و در مرحله درب خروج گمرک قرار دارند، اکنون جلوی خروج این خودروها گرفته شده تا مشکلات پیش آمده برطرف شود. طبق صورت جلسه نهایی شده این مشکلات مرتفع و امکان […]

 

همگام نیوز/ سرپرست دفتر واردات و مناطق ازاد و ویژه گمرک:
حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ خودرو بخشی از تشرفات گمرکی را طی کرده و در مرحله درب خروج گمرک قرار دارند، اکنون جلوی خروج این خودروها گرفته شده تا مشکلات پیش آمده برطرف شود.

طبق صورت جلسه نهایی شده این مشکلات مرتفع و امکان خروج خودروهای وارداتی فراهم شد.