همگام نیوز/ استاندار خوزستان گفت: خروجی سدهای کرخه و مارون برای حل مشکل کمبود آب کشت تابستانه در پایین دست این حوزه ها افزایش یافت. از شب گذشته خروجی سد کرخه ۵۰ مترمکعب درثانیه افزایش یافته و به ۳۵۰ مترمکعب در ثانیه رسیده است. خروجی سد مارون نیز با ۲۰ مترکعب در ثانیه افزایش، […]

 

همگام نیوز/ استاندار خوزستان گفت: خروجی سدهای کرخه و مارون برای حل مشکل کمبود آب کشت تابستانه در پایین دست این حوزه ها افزایش یافت.

از شب گذشته خروجی سد کرخه ۵۰ مترمکعب درثانیه افزایش یافته و به ۳۵۰ مترمکعب در ثانیه رسیده است.

خروجی سد مارون نیز با ۲۰ مترکعب در ثانیه افزایش، به ۹۰ مترمکعب درثانیه رسیده است.

شریعتی درباره خشک شدن رودخانه کرخه نور در انتهای حوزه رودخانه کرخه در شهرستان هویزه نیز گفت: لایروبی کانال ازرگ (فاضل) به طول ۲.۵ کیلومتر برای تامین آب زمین های کشاورزی حاشیه «کرخه نور» نیز از امروز آغاز شده است.