همگام نیوز/  دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: در صورت مشاهده افراد بی حجاب در خودروها در ابتدا به صورت لسانی به آن‌ها تذکر داده خواهد شد که در صورتی که مورد بی توجهی افراد مذکور قرار گرفت دستور توقیف و هدایت به پارکینگ خودرو متختلف صادر خواهد شد. برخورد قاطع با بدحجابی در […]

 

همگام نیوز/  دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: در صورت مشاهده افراد بی حجاب در خودروها در ابتدا به صورت لسانی به آن‌ها تذکر داده خواهد شد که در صورتی که مورد بی توجهی افراد مذکور قرار گرفت دستور توقیف و هدایت به پارکینگ خودرو متختلف صادر خواهد شد.
برخورد قاطع با بدحجابی در خودروها

حسینی پویا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در تشریح برخورد با بدحجابی اظهار کرد: در صورت مشاهده افراد بی حجاب در خودروها در ابتدا به صورت لسانی به آن‌ها تذکر داده خواهد شد که در صورتی که مورد بی توجهی افراد مذکور قرار گرفت دستور توقیف و هدایت به پارکینگ خودرو متختلف صادر خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱هزار زندانی در استان خوزستان وجود دارد اما زندان تنها جای قاچاقچیان، سارقان و افراد شرور است تا محلی برای در امان ماندن جامعه از شرارت آن‌ها باشد از این رو ما بدهکاران مالی را جزو مجرمان نمیدانیم زیرا آن‌ها تنها به دلیل مشکلات مالی در زندان به سر می‌برند که کارهای فرهنگی و آموزشی را برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم که نتیجه آن در سال گذشته حافظ کل یا چند جزء شدن ۷هزار زندانی بود.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز در رابطه با خانواده زندانیان گفت: از نظر ما خانواده زندانیان گناهی نکرده‌اند لذا تا به امروز ۱۰۰۰خانواده زندانی را تحت پوشش خود قرار داده‌ایم و مستمری نیز برای آنان در نظر گرفته‌ایم