به مناسبت هفته قوه قضاییه کلام رهبری همگام نیوز/  نظام اسلامى و هر نظامى به قوّه قضاییّه اى نیاز دارد که هم مقتدر و هم مورد اعتماد باشد؛ این دو رکن در کنار هم لازم است. مورد اعتماد بودن به معناى این نیست که انسان براى وجاهت مردمى، از قدرت آن دستى که ضامن اجراى […]

به مناسبت هفته قوه قضاییه

کلام رهبری

همگام نیوز/  نظام اسلامى و هر نظامى به قوّه قضاییّه اى نیاز دارد که هم مقتدر و هم مورد اعتماد باشد؛ این دو رکن در کنار هم لازم است. مورد اعتماد بودن به معناى این نیست که انسان براى وجاهت مردمى، از قدرت آن دستى که ضامن اجراى قوانین است، بکاهد. اساس قوّه قضاییّه براى حفظ قانون است. امروز بحمدالله در کشور ما همه مسؤولان دم از تبعیّت از قانون مى زنند. این امر بسیار مثبتى است؛ حفظ قانون، رعایت قانون. حفظ و رعایت قانون چگونه تضمین مى شود؟ یک راه تضمین وجود دارد و آن، قدرت قوّه قضاییّه است. کسانى که اقتدار قوّه قضاییّه را آماج حملات خود قرار مى دهند، بدانند که به بى قانونى و هرج ومرج و ابطال و تضییع حقوق ضعفا کمک مى کنند؛ چون قوّه قضاییّه بازو و پنجه قدرتمند نظام است، براى این که گریبان متجاوز و متخلّف از قانون را بگیرد و او را سر جاى خود بنشاند تا مردم بتوانند در پناه قانون زندگى کنند. پس، اقتدار قوّه قضاییّه یک اصل است، اما در عین حال این اقتدار باید به نحوى باشد که اعتماد مردم جلب شود و این با همین اصلاحاتى است که در قوّه قضاییّه طرّاحى شده است و باید با قدرت تمام دنبال شود. کارهایى که اشاره کردند، بسیار مهمّ است. علاوه بر اینها، انبساط عدالت در سرتاسر دستگاههاى قوّه قضاییّه تا رده هاى پایین در همه جاى کشور است. هر دادگاهى در هر نقطه اى که مرجع جمعى از مردم است – ولو جمع کوچکى – باید به نحوى عمل کند که دلگرمى و اعتماد مردم را به خود جلب کند؛ یعنى همه مطمئن شوند که این هسته قضایى که در این جا مستقر است، بر طبق قانون و عدل حکم خواهد کرد. طبیعى است اکثر مردم – که اکثر مردم خوبند – خشنود و دلگرم خواهند شد؛ اقلیتى هم که متجاوزان و خودسرها و متعدّیانِ به حقوق دیگران هستند، نگران خواهند گردید. این نگرانى، نعمت بزرگى است. بدانند که این پنجه قوى، در آن نقطه از کشور هم کارآمد است. شرط اعتماد مردم به قوّه قضاییّه این است. من مکرّر به دوستان و برادران این نکته را عرض مى کنم که از تخلّف قضایى حتّى در گوشه اى از کشور هم نباید اغماض و صرفه نظر کرد؛ چون بدنه متّصل به مردم، همین بخشهاى منتشر در سرتاسر کشور هستند؛ مردم با اینها تماس دارند و نزدیکند. قضاوت درباره آنها، تعمیم پیدا مى کند به قضاوت در کلّ قوّه قضاییّه. گاهى مى بینید یک قاضى یا یک کارمند قضایى در نقطه اى از کشور خداى نکرده به نحوى عمل مى کند که نظر جمعى از مردم را نسبت به کلّ قوّه قضاییّه برمى گرداند و همه این زحمات و خدمات و تلاشهایى را که این قدر هم قیمت دارد، به کلّى از بین مى برد. بنابراین، هم اقتدار قوّه قضاییّه یک اصل است، هم معتمَد بودنِ آن. باید به گونه اى عمل کرد که دل مردم گرم باشد