رئیسی، معاون اجتماعی بهزیستی اهواز : همگام نیوز/  سه هزار و ۱۵۰ خانواده بی سرپرست در این شهرستان زیرپوشش بهزیستی هستند ۴۶۳ کودک کار و بی سرپرست در اهواز شناسایی شده است. آموزش شهروندان و کار فرهنگی در زمینه کمک به کودکان کار جزو ضروریات است تا بتوان کمک‌های مردمی را به سمت نیازمندان […]

 

رئیسی، معاون اجتماعی بهزیستی اهواز :

همگام نیوز/  سه هزار و ۱۵۰ خانواده بی سرپرست در این شهرستان زیرپوشش بهزیستی هستند
۴۶۳ کودک کار و بی سرپرست در اهواز شناسایی شده است.
آموزش شهروندان و کار فرهنگی در زمینه کمک به کودکان کار جزو ضروریات است تا بتوان کمک‌های مردمی را به سمت نیازمندان هدایت کرد.