همگام نیوز/  رییس دانشگاه پیام نور خوزستان گفت: این دانشگاه در رشته‌های مختلفی به صورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می‌کند که داوطلبان برای اطلاع از لیست کامل رشته‌ها باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

همگام نیوز/  رییس دانشگاه پیام نور خوزستان گفت: این دانشگاه در رشته‌های مختلفی به صورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می‌کند که داوطلبان برای اطلاع از لیست کامل رشته‌ها باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.