نظافت بازار ماهی فروشان به جای محکومیت در زندان ناصر غلامی ؛ دادستان آبادان از صدور رای نظافت بازار ماهی فروشان برای دو متهم به جای صدور رای به حبس در زندان توسط یکی از قضات آبادانی خبر داد. قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری شهرستان آبادان دو متهم جوان را به جای اعزام به زندان […]

نظافت بازار ماهی فروشان به جای محکومیت در زندان

ناصر غلامی ؛ دادستان آبادان از صدور رای نظافت بازار ماهی فروشان برای دو متهم به جای صدور رای به حبس در زندان توسط یکی از قضات آبادانی خبر داد.

قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری شهرستان آبادان دو متهم جوان را به جای اعزام به زندان به ۸۰ ساعت نظافت اماکن عمومی بازار ماهی فروشان آبادان محکوم کرد.

این متهمان سه روز در هفته و هر مرتبه چهار ساعت تا سقف ۸۰ ساعت مکلف به نظافت رایگان سالن‌های بازار ماهی آبادان شده اند.