همگام نیوز/  سلامات ؛ مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان: قیمت مرغ کشتار روز در حال حاضر در بازار مناسب و به همین دلیل توزیع مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام متوقف شده است. قیمت مرغ کشتار روز در حال حاضر در بازار مناسب و به همین دلیل توزیع مرغ منجمد از […]

 

همگام نیوز/  سلامات ؛ مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان: قیمت مرغ کشتار روز در حال حاضر در بازار مناسب و به همین دلیل توزیع مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام متوقف شده است.

قیمت مرغ کشتار روز در حال حاضر در بازار مناسب و به همین دلیل توزیع مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام متوقف شده است.

قیمت مرغ کشتار روز کیلویی ۱۱۳۰۰ تومان است وضعیت ذخایر مرغ منجمد در استان بسیار خوب است ؛ و در صورتی که مجددا احساس شود که نیاز به توزیع مرغ منجمد در بازار وجود دارد به سرعت کار توزیع را آغاز خواهیم کرد.