به نقل از همگام نیوز/ دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان: مصرف برق در شنبه هفته جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. با توجه به پیش بینی افزایش دما این نگرانی وجود دارد که با توجه به ظرفیت شبکه و روند افزایشی دما و افزایش […]

به نقل از همگام نیوز/

دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
مصرف برق در شنبه هفته جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود ۱۲ درصد رشد داشته است.

با توجه به پیش بینی افزایش دما این نگرانی وجود دارد که با توجه به ظرفیت شبکه و روند افزایشی دما و افزایش مصرف برق، در صورت رعایت نکردن الگوی مدیریت مصرف خطاهای ناشی از پرباری در شبکه رخ دهد.

از همه مشترکین درخواست داریم تا مصارف غیر ضروری و استفاده از وسایل برقی پرمصرف را از ساعات اوج مصرف ( ساعت ۱۳تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳) به سایر ساعات شبانه روز منتقل کنند.