همگام نیوز/  مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان گفت: ۱۵ طرح نیروگاهی در استان خوزستان در مرحله اجرا، احداث و یا در مرحله صدور مجوز هستند

 

همگام نیوز/  مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان گفت: ۱۵ طرح نیروگاهی در استان خوزستان در مرحله اجرا، احداث و یا در مرحله صدور مجوز هستند