بب گزارش همگام نیوز/  مدیر کل گمرک خرمشهر گفت: به منظور رفاه حال مالکان خودروهای منطقه آزاد اروند مرخصی خودروهای پلاک اروند در تابستان ۹۸ از طریق سامانه tkgkh.ir و به صورت غیر حضوری امکانپذیر شد.

 

بب گزارش همگام نیوز/  مدیر کل گمرک خرمشهر گفت: به منظور رفاه حال مالکان خودروهای منطقه آزاد اروند مرخصی خودروهای پلاک اروند در تابستان ۹۸ از طریق سامانه tkgkh.ir و به صورت غیر حضوری امکانپذیر شد.