مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی :همگام نیوز بافرماندهی نیروی انتظامی شهرستان خرمشهر جسد مجهول الهویه ای بعد از ظهر امروز در ساحل رودخانه کارون خرمشهر در نزدیکی اسکله خلیج فارس روبروی (شهرداری قدیم) کشف شد درهمین خصوص ترکارانی گفت: باتوجه به بازرسی بدنی به عمل امده از جسد مبلغ وجه نقد به مقدار ۱۹۰۰۰ تومان […]

مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی :همگام نیوز
بافرماندهی نیروی انتظامی شهرستان خرمشهر

جسد مجهول الهویه ای بعد از ظهر امروز در ساحل رودخانه کارون خرمشهر در نزدیکی اسکله خلیج فارس روبروی (شهرداری قدیم) کشف شد
درهمین خصوص ترکارانی گفت:

باتوجه به بازرسی بدنی به عمل امده از جسد مبلغ وجه نقد به مقدار ۱۹۰۰۰ تومان و یکدستگاه گوشی تلفن همراه ساده طوسی رنگ سامسونگ و یک دست کلید کشف وظبط شده

و با اخذ دستورات قضایی تحویل سردخانه داده شده است
ایشان در آخر گفت :هیچگونه قتلی تاکنون از طرف کارشناسان ما اطلاع داده نشده وصورت نگرفته
انشاالله بررسی های لازم جهت روشن شدن موضوع در دست اقدام است