پیش‌بینی دمای ۴۹ درجه و‌ بالاتر برای اول هفته همگام نیوز/ محمد سبزه‌زاري، مدیرکل هواشناسی خوزستان: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی در روزهای آینده جو پایداری را بر روی استان خوزستان نشان می‌دهد. تنها در برخی ساعات وزش باد قابل ملاحظه به ویژه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی مورد انتظار است که در برخی نقاط […]

پیش‌بینی دمای ۴۹ درجه و‌ بالاتر برای اول هفته

همگام نیوز/ محمد سبزه‌زاري، مدیرکل هواشناسی خوزستان:
بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی در روزهای آینده جو پایداری را بر روی استان خوزستان نشان می‌دهد.

تنها در برخی ساعات وزش باد قابل ملاحظه به ویژه در مناطق غربی، مرکزی و جنوبی مورد انتظار است که در برخی نقاط نیز می‌تواند باعث غبار محلی شود.

همچنین از امروز تا اواسط هفته آینده دما روند افزایشی دارد که طی دو روز آینده وقوع دمای ۴۹ درجه و بالاتر در برخی نقاط دور از انتظار نیست.