یاداشت به قلم اکبرکاویانپور همگام نیوز/ دفاع ازحقوق مردم،از ویژگیهای بارز یک شورای خوب محسوب می شود. همانطور که: مقام معظم رهبری معتقدند:باید افرادی انتخاب شوندکه دلسوز،مومن،علاقمندوبراساس .جدان دین و وظایف انقلابی عمل کند.. نظام جمهوری اسلامی، حکومتی برآمده از خواست مردم است که مسئولین آن توسط خود مردم انتخاب می شوند. در جمهوری اسلامی […]

یاداشت به قلم اکبرکاویانپور

همگام نیوز/ دفاع ازحقوق مردم،از ویژگیهای بارز یک شورای خوب محسوب می شود.

همانطور که:
مقام معظم رهبری معتقدند:باید افرادی انتخاب شوندکه دلسوز،مومن،علاقمندوبراساس .جدان دین و وظایف انقلابی عمل کند..

نظام جمهوری اسلامی، حکومتی برآمده از خواست مردم است که مسئولین آن توسط خود مردم انتخاب می شوند. در جمهوری اسلامی برای چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات برگزار می شود.

اگرچه چهار نهاد ذکر شده برآمده از انتخاب مردم هستند اما شوراهای اسلامی شهر و روستا در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

به جز شورا دیگر نهادهای انتخابی هرکدام شرایط ویژه ای دارند. رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشد، اعضای مجلس خبرگان باید دارای رتبه اجتهاد باشند و نمایندگان مجلس نیز باید سابقه مدیریتی و سیاسی در پیشینه خود داشته باشند تا بتوانند از سوی مردم انتخاب شوند، اما اعضای شوراهای شهر و روستا مردم عادی اند که تصمیم می گیرند در سرنوشت محل زیست خود تاثیر بگذارند.
این امر اهمیت شوراها را دو چندان می کند چون از این طریق مردم عادی می توانند وارد سازوکار تصمیم گیری شوند و از این رهگذر با مشکلات مسئولین آشنا شوند که این مسئله سبب می شود مردم درک صحیحی از دشواری های فرآیند اداره کشور به دست آورند.
از دیگر سو اما شوراهای شهر و روستا به درستی نمایشی از یک نظام تماما مردمی را ارائه می کند.
اگر برای دیگر نهادها داشتن پیشینه سیاسی و مدیریتی لازم است اما اعضای شوراها مردم عادی ای هستند که از سوی همشهری های خود برای اداره بهتر محل زندگی خود انتخاب می شوند
که این امر اهمیت وتعهد شورا را نسبت به مردم چندبرابر می کند.
یکی از مواردمهم در شورای اسلامی شهر وروستا داشتن شناخت نسبی نسبت به کلیه مسائل جاری در تمام زمینه های مختلف اعم از بحث،اشتغال ،عمرانی،بهداشتی ،حقوقی،فرهنگی وغیره می باشد ویک شورای خوب باید خود را غرق در مسائل ریز درشت مردم بکند و چالشهای آنهارا تشخیص بدهد.
یک شورا اگر دارای تجربه کاری باشد موفق ترخواهد بود مسلما تجربه بالاتر از عمل است .
شورای خوب باید مدیر بوده ومدیریت داشته باشد ،نفوذ وشخصیت فردی می تواند یکی از خصلتهای خوب شورا باشدکه دربیشتر کارها مخصوصا ارتباط بامسئولین رده بالا کارساز می باشد….
باآشنایی وارتباط ومشورت خیلی از مشکلات بی شک قابل حل خواهد بود ….
شورای خوب کسی است که دارای روابط عمومی بالا باشد وبتواند با کلیه مسئولین شهرستان اعم از نماینده ،فرماندار،امام جمعه،نخبگان،جوانان وبخصوص اهل قلم ورسانه بهترین بهره را برده و یک رابطه در چهارچوب خدمات رسانی به مردم برقرارکند…..
اصل دور اندیشی در تصمیمات درشورای شهر بسیار تاثیر گذار خواهد بود چراکه تصمیمات گرفته شده در روند بهبود شهربی شک تاثیرخواهد گذاشت.
مردم مفهیم خرمشهر تاکنون سختی هاو چالشهای بسیاری را پشت سر گذاشته اند، واصل خویشتن داری را حتی با بی مهری های برخی مسئولین بی کفایت وبی تعهد نشان داده اند،تجربه های بسیاری هم از دخالت خیلی از افراد سود جو در تصمیمات شورای شهر را دیده وتجربه کرده اند که فقط تاوان این تصمیمات غلط را مردم پس داده و نفع آن را کسانی برده اند که شاید هیچ سودی برای مردم نداشته اند

توقع مردم از شورای شهرشان احترام به رای آنها و دوری از سیاسی کاری می باشد که حق وحقوق واقعی آنها است..

توقع مردم از شورای شهر عدم دخالت برخی ازافراد به ظاهر دلسوز در تمام زمینه ها است

توقع مردم از شورای شهر رعایت اصل تعامل شورا با شهرداری جهت رفع معضلات ومشکلات مردم می باشد
امیدواریم که اعضای محترم شورای شهر نسبت به تعهد خود به مردم نهایت تلاش خود را دوچندان کرده واجازه دخالت هیچکس را در تصمیمات خود نداده
واصل روشن بینی را در تمام زمینه ها جهت حفظ روحیه مردم ودوری از یاس وناامیدی به اجرا بگذارند…

خداوند حافظ همه ماباشد.آمین