به گزارش همگام نیوز/فرمانده انتظامي خرمشهر از شناسايي و دستگيري سارق مسلح سيم برق با ۲ فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ”همت علي ترکاراني” اظهار داشت: در پي وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه سيم برق در شهرستان خرمشهر، دستگيري سارق يا سارقان احتمالي به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس آگاهي […]

 

به گزارش همگام نیوز/فرمانده انتظامي خرمشهر از شناسايي و دستگيري سارق مسلح سيم برق با ۲ فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ”همت علي ترکاراني” اظهار داشت: در پي وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه سيم برق در شهرستان خرمشهر، دستگيري سارق يا سارقان احتمالي به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پليس آگاهي خرمشهر با انجام اقدامات تخصصي و ويژه موفق شدند یک سارق مسلح سيم برق در شهرستان خرمشهر را شناسايي و با هماهنگي قضائي طي يک عمليات ضربتي و منسجم در مخفيگاهش دستگير کنند.

سرهنگ ترکاراني تصريح کرد: متهم در تحقيقات و بازجویی فنی ماموران پليس آگاهي به ۲ فقره سرقت مسلحانه سيم برق در اين شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامي شهرستان خرمشهر در پايان اظهار داشت: متهم پس از تشکيل پرونده اوليه جهت سير مراحل قانوني به مرجع قضائي تحويل داده شد.