همگام نیوز/پرواز ۴۰۲۹ مسیرتهران- آبادان هواپیمایی زاگرس روزجمعه مورخه ۲۴خرداد که قرار بوده ساعت ۲۰ امشب مسافران جابجا کند ساعت۰۱:۳۰ بامداد انجام می شود تأخیر های مکرر ایرلاین ها به مقصد فرودگاه های اهواز و ابادان مدتی است باعث نارضایتی شدید مسافران خوزستانی شده و ظاهرا برنامه ای برای رفع این مشکلات چاره اندیشی […]

 

همگام نیوز/پرواز ۴۰۲۹ مسیرتهران- آبادان هواپیمایی زاگرس روزجمعه مورخه ۲۴خرداد که قرار بوده ساعت ۲۰ امشب مسافران جابجا کند ساعت۰۱:۳۰ بامداد انجام می شود
تأخیر های مکرر ایرلاین ها به مقصد فرودگاه های اهواز و ابادان مدتی است باعث نارضایتی شدید مسافران خوزستانی شده و ظاهرا برنامه ای برای رفع این مشکلات چاره اندیشی نمیشود