همگام نیوز/  جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور :امسال حدود ۳۵ هزار نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور در رشته‌های مختلف شغلی از میان دانش آموختگان دانشگاهی و از طریق ۲ نوبت آزمون استخدامی تأمین می‌شوند. حد نصاب آزمون‌های استخدامی و رشته محل شغل به صورت منطقه‌ای است و شهرها با […]

 

همگام نیوز/  جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور :امسال حدود ۳۵ هزار نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور در رشته‌های مختلف شغلی از میان دانش آموختگان دانشگاهی و از طریق ۲ نوبت آزمون استخدامی تأمین می‌شوند.

حد نصاب آزمون‌های استخدامی و رشته محل شغل به صورت منطقه‌ای است و شهرها با هم مقایسه نمی‌شود