همگام نیوز : طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع » یکی از طرح‌های هفتگانه تحول اداری است که به بالا بردن سطح رضایت ارباب رجوع و ارتقای سطح کارآمدی نظام اداری در میان سایر طرح‌های تحول اداری توجه دارد. این طرح را شورای عالی اداری در نودمین جلسه خود در ۲۵ر۰۱ر۱۳۸۱ بنا به […]

همگام نیوز : طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع » یکی از طرح‌های هفتگانه تحول اداری است که به بالا بردن سطح رضایت ارباب رجوع و ارتقای سطح کارآمدی نظام اداری در میان سایر طرح‌های تحول اداری توجه دارد. این طرح را شورای عالی اداری در نودمین جلسه خود در ۲۵ر۰۱ر۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور به تصویب رساند و همه موسسات، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسساتی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ملزم به اهتمام جدی و اجرای دقیق آن کرد.

اما امروزه متاسفانه شاهد عدم توجه برخی از ادارات درشهرستان خرمشهر به تکریم ارباب رجوع هستیم. غافل از آنکه شرایط اقلیمی و جغرافیایی این شهرستان باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.
متاسفانه این سوء مدیریت وبی لیاقتی برخی ازمدیران کشور در استان خوزستان و شهرستان خرمشهر نفوذ کرده و ما امروز هم بعد از گذشت سالها از اتمام جنگ تحمیلی، شاهد مشکلات بسیاری در زمینه های مختلف هستیم و هیچ کس هم پاسخگونمی باشد.

امروز اگر دراین شهرستان که نام مقدسی را به خود دارد و از نام معنوی آن خیلی ها بهرمند شده اند، بخصوص پایتخت نشین ها! که از بالا به ما نگاه می کنند و گویی که آنها ارباب وما برده آنها هستیم.
این دیدگاه آشفتگی بسیاری برای ما داشته است. ظاهرا یادشان رفته که هرچه دارند ازصدقه سر همین کوچ نشینان، همین مردمان خون گرم همین عشایر غیور ازهرقومیت می باشد.

همین مردمان پاک دل و پاک نیت که دین خود را ازهرلحاظ به این انقلاب ادا کرده اند.
شرم برآنهایی باد که حق کودکان وحقوق شهروندی ما را ضایع می کنند وبه آخرت خود فکر نمی کنند!
شرم برآنهایی باد که به نام انقلاب بزرگمان که با عشق محبت و امید پایه گذاری شد وامروز دزدان ازنام مقدس آن بهرمندمی شوند!

واقعا چه چیزی باعث گردیده اهداف بالای ارزشمند انقلاب امروزه ازبین برود؟

مدیران قدرشناس باشند همانگونه که مردم قدر شناس هستند…

 

اکبرکاویانپور

مدیرمسول