به گزارش همگام نیوز:بازدید شبانه فرماندار شهرستان خرمشهراز اداره برق صورت گرفت. باتوجه به معضل قطعی مکرر برق ونارضایتی شهروندان خرمشهری کورش مودت فرماندار شهرستان خرمشهر شب گذشته جهت رفع معضل به وجود امده از اپراتور۱۲۱و نحوه خدمات رسانی به شهروندان بازدید به عمل اورد ایشان اظهارداشت;باپیگیری های استاندار, مدیرعامل برق وفرمانداری خرمشهر انشاالله به […]

به گزارش همگام نیوز:بازدید شبانه فرماندار شهرستان خرمشهراز اداره برق صورت گرفت.

باتوجه به معضل قطعی مکرر برق ونارضایتی شهروندان خرمشهری کورش مودت فرماندار شهرستان خرمشهر شب گذشته جهت رفع معضل به وجود امده از اپراتور۱۲۱و نحوه خدمات رسانی به شهروندان بازدید به عمل اورد

ایشان اظهارداشت;باپیگیری های استاندار, مدیرعامل برق وفرمانداری خرمشهر انشاالله به زودی کابلهای خودنگهدار جایگزین کابلهای فعلی می شود.